فهرست ها

 • 1399/11/23 معرفی فردوسی در فضای مجازی
  معرفی فردوسی در فضای مجازی

  به مناسبت زاد روز فردوسی معرفی در فضای مجازی کتابخانه پروفسور معتمددنژاد شهرستان بیرجند صورت گرفت.


 • 1399/11/23 شعرخوانی دهه فجر
  شعرخوانی دهه فجر

  شعرخوانی به مناسبت آغاز دهه فجر در فضای مجازی اینستاگرام کتابخانه پروفسور معتمد نژاد شهرستان بیرجند انجام گرفت.


 • 1399/11/23 نمایشگاه کتاب
  نمایشگاه کتاب

  به مناسبت دهه فجر نمایشگاه کتاب بهاران انقلاب در کتابخانه پروفسور معتمدنژاد شهرستان بیرجند برپا گردید.


 • 1399/11/23 هایکو کتاب
  هایکو کتاب

  هایکو کتاب های انقلاب اسلامی در فضای مجازی کتابخانه عمومی پروفسور معتمدنژاد شهرستان بیرجند منتشر شد.


 • 1399/11/23 مسابقه رنگ آمیزی
  مسابقه رنگ آمیزی

  به مناسبت دهه فجر مسابقه رنگ آمیزی توسط اعضای کودک کتابخانه پروفسور معتمدنژاد شهرستان بیرجند برگزار شد.


 • 1399/11/23 غبارروبی گلزار شهدا
  غبارروبی گلزار شهدا

  غبارروبی گلزار شهدا با حضور مسئول کتابخانه پروفسور معتمدنژاد شهرستان بیرجند برگزار گردید.


 • 1399/11/23 آذین بندی کتابخانه
  آذین بندی کتابخانه

  آذین بندی کتابخانه عمومی پروفسور معتمد نژاد شهرستان بیرجند به مناسبت دهه فجر انجام شد.


 • 1399/11/23 معرفی کتاب امام خمینی
  معرفی کتاب امام خمینی

  کتاب امام خمینی توسط عضو فعال کتابخانه عمومی پروفسور معتمد نژاد شهرستان بیرجند به مناسبت دهه فجر معرفی گردید.


 • 1399/11/2 کارگاه آموزشی نقاشی روی سفال
  کارگاه آموزشی نقاشی روی سفال

  کارگاه آموزشی نقاشی روی سفال توسط عضو فعال کتابخانه پروفسور معتمدنژاد شهرستان بیرجند در فضای مجازی اسکای روم برگزار شد.


 • 1399/11/2 معرفی متنی کتاب باد و کاه
  معرفی متنی کتاب باد و کاه

  کتاب باد و کاه توسط مسئول کتابخانه پروفسور معتمدنژاد روستای دستگرد شهرستان بیرجند در فضای مجازی به صورت متنی معرفی شد.


صفحه 1 از 17