تازه های کتابخانه

ترجمه و تست زبان تخصصی روانشناسی یک

  • نویسنده: حجازی محمدجواد - 1345؛مولف محمدجواد حجازی اکرم رمضانی
  • ناشر: هانیوان
  • سال نشر: 1387
  • موضوع: ; زبان انگلیسی -- کتاب های قرائت -- روان شناسی -- آموزش برنامه ای زبان انگلیسی -- کتاب های درسی برای خارجیان -- آموزش برنامه ای -زبان انگلیسی -- آزمون ها -- آزمونها و تمرینها )عالی (

هدهد سفید برای نوجوانان

  • نویسنده: ؛نویسندگان جعفر ابراهیمی ... [و دیگران], شورای سیاستگذاری مهدی رمضانی ... [و دیگران], دبیران مریم عربی، ابراهیم قربان‌پور، معصومه یزدانی, کارشناس مشاور مرضیه خالویی, ویراستار معصومه مصدری
  • ناشر: نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، موسسه انتشارات کتاب نشر
  • سال نشر: 1398 -
  • مترجم: دبیر: عربی, دبیر: کاشف قربانپور, دبیر: یزدانی, ویراستار: مصدری
  • موضوع: ; کتاب و مواد خواندنی -- ادبیات کودکان و نوجوانان